Hàng hóa và dữ liệu

lô hàng của anh

Những gói hàng thường được gửi đi trong vòng hai ngày sau khi nhận tiền và được gửi qua UPS với dấu vết và thả hàng mà không phải chữ ký.Nếu bạn thích giao hàng qua UPS Extra với chữ ký yêu cầu, sẽ áp dụng thêm chi phí, nên hãy liên lạc với chúng tôi trước khi chọn phương pháp này.Dù bạn chọn chuyến hàng nào, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một link để theo dõi gói hàng trên mạng.

Phí vận tải bao gồm tiền vận chuyển và gói ghém cũng như chi phí bưu kiện.Bộ phí xử lý được định giá, còn thuế vận chuyển khác nhau theo trọng lượng của lô hàng.Chúng tôi khuyên bạn nhóm các mục này theo một thứ tự.Chúng ta không thể phân loại hai mệnh lệnh khác nhau, và phí vận tải sẽ áp dụng cho mỗi mệnh lệnh.Gói hàng của bạn sẽ được gửi đi vì sự rủi ro của riêng bạn, nhưng phải cẩn thận đặc biệt để bảo vệ những vật mỏng manh.

Những cái hộp lớn và đồ của anh được bảo vệ rất tốt.

Product added to compare.